Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

Vec:  Vzdanie sa mandátu starostu obce.

Dolupodpísaný, Viliam Čillík, toho času starosta obce Predmier, písomne oznamujem, že k 1.marcu 2018 odstupujem z postu starostu obce a vzdávam sa mandátu zo zdravotných dôvodov.

 

                                                                                                    Viliam ČILLÍK, v.r.

 

 

 

 

 

 

OBEC   PREDMIER

___________________________________________________________________________

  Č.j.:  21/2018                                                                    V Predmieri, dňa  19.01.2018

O Z N A M

      V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov upovedomuje občanov o začatí správneho  konania vo veci vydania   integrovaného povolenia pre prevádzku „Prevádzka žiarového zinkovania II“, adresa a umiestnenie prevádzky je Predmier č. 458,     prevádzkovateľ  PRODCEN, s.r.o.  Predmier 458, 013 51 Predmier.

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 20.11.2017 je zverejnená v elektronickej forme na stránke www.sizp.sk.    

            Vyvesené: 19.01.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET  OBCE

- schválený rozpočet obce na rok 2018

si môžete pozrieť tu :   

        ROZPOČET OBCE_2018.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete odovzdať, môžete priniesť do školy, drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body. 
Olej v uzavretej nádobe (fľaši) môžete priniesť do školy a odložiť na asfaltovú plochu pri dieľňach  - do plastového kontajnera na použitý olej.   
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy a zložiť ich na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com