Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Doplnok číslo 3

Rozhodnutie Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie o územnom pláne Obce Predmier-Doplnok č.3 si môžete pozrieť TU

 

 

Oznámenie začatia prerokovania

Návrhu „Územný plán obce Predmier, Zmeny a doplnky č. 3“. 

Obec Predmier, ako orgán územného plánovania a  ako obstarávateľ územnoplánovacej  dokumentácie  obce  zabezpečuje  spracovanie  návrhu „ Územného plánu obce  Predmier Zmeny a doplnky č. 3“.

            V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám

o z n a m u j e,

že dňom 16.05.2019  začína jeho prerokovanie.

Návrhu „Územného plánu obce Predmier, Zmeny a doplnky č. 3“ je k nahlaidnutiu TU

Obec  Predmier Vás   žiada  o  vydanie  stanoviska  k návrhu:  Územného plánu obce  Predmier Zmeny a doplnky č. 3 v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia.

Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.


Štefan  K l u s, starosta obce Predmier

 

Autor:predmier

1_Sirsie_vztahy_nalozka

1_Sirsie_vztahy_nalozka

1_Sirsie_vztahy_podklad

1_Sirsie_vztahy_podklad

1_Sirsie_vztahy_sutlac

1_Sirsie_vztahy_sutlac

2_Predmier_komplexny_nalozka

2_Predmier_komplexny_nalozka

2_Predmier_komplexny_podklad

2_Predmier_komplexny_podklad

2_Predmier_komplexny_sutlac

2_Predmier_komplexny_sutlac

3_Predmier_doprava_nalozka

3_Predmier_doprava_nalozka

3_Predmier_doprava_podklad

3_Predmier_doprava_podklad

3_Predmier_doprava_sutlac

3_Predmier_doprava_sutlac

4_Predmier_siete_nalozka

4_Predmier_siete_nalozka

4_Predmier_siete_podklad

4_Predmier_siete_podklad

4_Predmier_siete_sutlac

4_Predmier_siete_sutlac

5_Predmier_poda_nalozka

5_Predmier_poda_nalozka

5_Predmier_poda_podklad

5_Predmier_poda_podklad

5_Predmier_poda_sutlac

5_Predmier_poda_sutlac
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com