Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Miestne dane a poplatky

 

 

Miestne poplatky za poskytovanie služieb:

 

1. Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase:

    - poplatok pre cudzích občanov sa vyberá v sume 10,00 € v hotovosti

    - poplatok pre domácich občanov sa vyberá v sume 1,00 € v hotovosti

 

2. Poplatok za kopírovanie:

    - za jeden formát A4 sa platí v sume 0,07 €, obojstranne 0,14 €

    - za jeden formát A3 sa platí v sume 0,14 , obojstranne 0,28 €

 

3. Poplatok za podanie faxu:

   - za jeden formát A4 sa platí v sume 0,70 €, každý ďalší formát A4 sa platí v sume 0,36 € v hotovosti

 

4. Cintorínsky poplatok:

    - platí sa v sume 2,66 € za jedno miesto v hotovosti

 

5. Poplatok za Dom Nádeje:

    - platí sa v sume 1,66 € v hotovosti

 

   

 

Správne poplatky:

  

Overenie listín                                                            1,50 € za stranu

 

Osvedčenie podpisov                                                 0,50 € za podpis

 

Register trestov (kolok 3,00 €)                                   1,50 €

 

Matričný doklad (RL, SL. ÚL)                                   1,50 €

 

Sobáš s cudzincom                                                   66,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než

príslušným MÚ medzi občanmi SR

(344/2007 § 18 a)                                                    16,50 €

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným

MÚ medzi občanmi SR (344/2007 § 18 b)               16,50 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej

doby (344/2007 § 18 c)                                           16,50 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej

určenej miestnosti (344/2007 § 18 d)                        66,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než

príslušným MÚ medzi štát. obč. SR a

cudzincom (344/2007 § 18 e)                                   33,00 €

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom

SR a cudzincom (344/2007 § 18 f)                           66,00 €

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

(344/2007 § 18 g)                                                  165,50 €

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo

snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

(344/2007 § 18 h)                                                  199,00 €

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com