slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.3.2023
Zmluva o spolupráci
Nadácia spoločne pre región
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Poukázanie 2%
Dátum uzavretia 21.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 21.3.2023
Dátum ukončenia 21.3.2023
21.3.2023
Zmluva o spolupráci pri príprave a realizácií konvertov v rámci V. ročníka medzinár. fest. 2023
OZ Naša kultúra/Cultura nostra
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 OZ Naša kultúra/Cultura nostra
Názov Zmluva o spolupráci pri príprave a realizácií konvertov v rámci V. ročníka medzinár. fest. 2023
Predmet Príprava a realizácia koncertu
Cena 500
Dátum uzavretia 21.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 21.3.2023
Dátum ukončenia 21.3.2023
10.2.2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet SIM karta a zariadenie
Cena 33 eur/mesačne
Dátum uzavretia 9.2.2023
Dátum zverejnenia 10.2.2023
Dátum účinnosti 10.2.2025
Dátum ukončenia 10.2.2023
30.1.2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby
MPSVaR SR
Detail zmluvy 1297/2023-M_ODFSS
Číslo 1297/2023-M_ODFSS
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 MPSVaR SR
Zmluvná strana 2 IČO 00681156
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby
Predmet Úprava zmluvných podmienok
Cena 162 720 €
Dátum uzavretia 30.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
Dátum účinnosti 30.1.2023
Dátum ukončenia 30.1.2023
26.1.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokomentov z web. na CUET
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokomentov z web. na CUET
Predmet Rozšírenie redakčného systému
Cena 100
Dátum uzavretia 17.1.2023
Dátum zverejnenia 26.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
Dátum ukončenia 26.1.2023
10.1.2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Mgr. art Michael Berki
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obecný úrad Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Mgr. art Michael Berki
Názov Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Predmet Výkon umelca podľa dohodnutého repertoáru
Cena 400
Dátum uzavretia 10.1.2023
Dátum zverejnenia 10.1.2023
Dátum účinnosti 10.1.2023
Dátum ukončenia 10.1.2023
10.1.2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Mgr. Gustáv Beláček, ArtD.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obecný úrad Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Mgr. Gustáv Beláček, ArtD.
Zmluvná strana 2 IČO 1025446983
Názov Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Predmet Výkon umelca podľa dohodnutého repertoáru
Cena 600
Dátum uzavretia 6.1.2023
Dátum zverejnenia 10.1.2023
Dátum účinnosti 6.1.2023
Dátum ukončenia 10.1.2023
22.11.2022
Nájomná zmluva
Urbárske pozemkové spoločenstvo
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Urbárske pozemkové spoločenstvo
Zmluvná strana 2 IČO 31938388
Názov Nájomná zmluva
Predmet Parcely v spoluvlastníctve
Cena 400
Dátum uzavretia 22.11.2022
Dátum zverejnenia 22.11.2022
Dátum účinnosti 22.11.2022
Dátum ukončenia 22.11.2022
14.11.2022
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
FCC Slovensko, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 0321567
Zmluvná strana 2 FCC Slovensko, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31318762
Názov Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Predmet Úprava práv a povinností zmluvných strán
Dátum uzavretia 1.10.2022
Dátum zverejnenia 14.11.2022
Dátum účinnosti 14.11.2022
Dátum ukončenia 14.11.2022
20.10.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Detail zmluvy 2051/2022
Číslo 2051/2022
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36672297
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Vecné bremeno
Dátum uzavretia 20.10.2022
Dátum zverejnenia 20.10.2022
Dátum účinnosti 20.10.2022
Dátum ukončenia 20.10.2022
18.10.2022
Zmluva o zebezpečení reklamy
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36391000
Názov Zmluva o zebezpečení reklamy
Predmet Zabezpečenie reklamy DOXX za odmenu
Cena 1000
Dátum uzavretia 18.8.2022
Dátum zverejnenia 18.10.2022
Dátum účinnosti 18.10.2022
Dátum ukončenia 18.10.2022
18.10.2022
DOHODA č. 22/25/010/19
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Detail zmluvy 22/25/010/19
Číslo 22/25/010/19
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov DOHODA č. 22/25/010/19
Predmet Realizoť činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody
Dátum uzavretia 18.10.2022
Dátum zverejnenia 18.10.2022
Dátum účinnosti 18.10.2022
Dátum ukončenia 18.10.2022
18.10.2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/05/1
COMP-SHOP, s.r.o.
Detail zmluvy 2022/05/1
Číslo 2022/05/1
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 COMP-SHOP, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36800015
Názov Dohoda o spolupráci č. 2022/05/1
Predmet Optická telekomunikačná sieť
Dátum uzavretia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 18.10.2022
Dátum účinnosti 18.10.2022
Dátum ukončenia 18.10.2022
29.9.2022
Licenčná zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 3W Slovakia, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36746045
Názov Licenčná zmluva
Predmet Digitálny archivačný sstém a grafické zobrazenie hrobových miest
Cena 89 €/rok
Dátum uzavretia 29.9.2022
Dátum zverejnenia 29.9.2022
Dátum účinnosti 29.9.2022
Dátum ukončenia 29.9.2022
29.9.2022
Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Nadácia Spoločne pre región
Detail zmluvy Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Číslo Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet Poskytovanie sociálnej pomoci v ZOS+ZPS Predmier
Cena 1039,70
Dátum uzavretia 28.9.2022
Dátum zverejnenia 29.9.2022
Dátum účinnosti 29.9.2022
Dátum ukončenia 29.9.2022
28.9.2022
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Darovacia zmluva
Predmet Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Cena 297,04
Dátum uzavretia 28.9.2022
Dátum zverejnenia 28.9.2022
Dátum účinnosti 28.9.2022
Dátum ukončenia 28.9.2022
17.9.2022
Zmluvna o spolupráci
Milan Delinčák-Bukov Veľkoobchod
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Milan Delinčák-Bukov Veľkoobchod
Zmluvná strana 2 IČO 10842098
Názov Zmluvna o spolupráci
Predmet Poskytovanie kvalitného ovocia na priamy konzum deťom a žiakom
Dátum uzavretia 14.9.2022
Dátum zverejnenia 17.9.2022
Dátum účinnosti 17.9.2022
Dátum ukončenia 1.1.0001
14.9.2022
Kúpna zmluva
AGRO TAMI, a.s.
Detail zmluvy Kúpna zmluva
Číslo Kúpna zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 AGRO TAMI, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36467430
Názov Kúpna zmluva
Predmet Dodať kupujúcemu mlieko a mliečne výrobky
Dátum uzavretia 5.9.2022
Dátum zverejnenia 14.9.2022
Dátum účinnosti 14.9.2022
Dátum ukončenia 31.8.2023
2.9.2022
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 4419016366
Číslo 4419016366
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva
Predmet Poistenie budovy ZOS a ZPS
Cena 427,37
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 2.9.2022
Dátum účinnosti 2.9.2022
Dátum ukončenia 2.9.2022
31.8.2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Fond na podporu umenia
Detail zmluvy 22-514-04641
Číslo 22-514-04641
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Fond na podporu umenia
Zmluvná strana 2 IČO 42418933
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmet Skvalitnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Predmieri
Cena 1675
Dátum uzavretia 5.8.2022
Dátum zverejnenia 31.8.2022
Dátum účinnosti 31.8.2022
Dátum ukončenia 31.8.2022