slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
30.8.2022
Kúpna zmluva VO87032397
Complete Solutions, s.r.o.
Detail zmluvy VO87032397
Číslo VO87032397
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Complete Solutions, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44860820
Názov Kúpna zmluva VO87032397
Predmet Modernizácia priestorov ZŠ J.I.Bajzu
Dátum uzavretia 25.8.2022
Dátum zverejnenia 30.8.2022
Dátum účinnosti 30.8.2022
Dátum ukončenia 30.8.2022
30.8.2022
Kúpna zmluva VO47427973
Škola.sk, s.r.o.
Detail zmluvy VO47427973
Číslo VO47427973
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Škola.sk, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50293893
Názov Kúpna zmluva VO47427973
Predmet Informačno-komunikačné technológie
Cena 4298,4
Dátum uzavretia 25.8.2022
Dátum zverejnenia 30.8.2022
Dátum účinnosti 30.8.2022
Dátum ukončenia 30.8.2022
30.8.2022
Kúpna zmluva VO87974009
Škola.sk, s.r.o.
Detail zmluvy VO87974009
Číslo VO87974009
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Škola.sk, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50293893
Názov Kúpna zmluva VO87974009
Predmet Didaktické pomôcky
Cena 122400
Dátum uzavretia 27.8.2022
Dátum zverejnenia 30.8.2022
Dátum účinnosti 30.8.2022
Dátum ukončenia 30.8.2022
15.8.2022
Dodatok č.7 ku zmluve o vykonaní služieb
TREEWORKER s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 TREEWORKER s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44337078
Názov Dodatok č.7 ku zmluve o vykonaní služieb
Predmet Čistenie miestnych komunikácií v obci Predmier
Dátum uzavretia 15.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 15.8.2022
Dátum ukončenia 15.8.2022
15.8.2022
Dodatok č.6 ku zmluve o vykonaní služieb
TREEWORKER s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 TREEWORKER s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44337078
Názov Dodatok č.6 ku zmluve o vykonaní služieb
Predmet Vývoz BRO
Cena 28
Dátum uzavretia 15.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 15.8.2022
Dátum ukončenia 15.8.2022
15.8.2022
Dodatok č.5 ku zmluve o vykonaní služieb
TREEWORKER s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 TREEWORKER s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44337078
Názov Dodatok č.5 ku zmluve o vykonaní služieb
Predmet Vývoz septikov z objekvov v obci Predmier
Cena 60
Dátum uzavretia 15.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 15.8.2022
Dátum ukončenia 15.8.2022
4.8.2022
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 1249002265
Číslo 1249002265
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva
Predmet HZ prívesný vozík
Cena 21
Dátum uzavretia 4.8.2022
Dátum zverejnenia 4.8.2022
Dátum účinnosti 2.9.2022
Dátum ukončenia 2.9.2022
1.8.2022
Dodatok č.6 Zmluvy č.1925
T+T, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č.6
Číslo Dodatok č.6
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 T+T, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36400491
Názov Dodatok č.6 Zmluvy č.1925
Predmet Zabezpečenie zberu,prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov
Cena viď. zmluva
Dátum uzavretia 26.7.2022
Dátum zverejnenia 1.8.2022
Dátum účinnosti 1.8.2022
Dátum ukončenia 1.8.2022
1.8.2022
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Ing.Jozefína Smolková
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Ing.Jozefína Smolková
Názov Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Predmet Audit
Cena 2850
Dátum uzavretia 25.7.2022
Dátum zverejnenia 1.8.2022
Dátum účinnosti 1.8.2022
Dátum ukončenia 25.7.2023
1.8.2022
Zmluva o dieloZmluva o dielo
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o dieloZmluva o dielo
Predmet Mobilná aplikácia
Cena 150
Dátum uzavretia 11.7.2022
Dátum zverejnenia 1.8.2022
Dátum účinnosti 11.7.2022
Dátum ukončenia 1.8.2022
13.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
Žilinský samosprávny kraj
Detail zmluvy 6/2022/OE/HP/1.12
Číslo 6/2022/OE/HP/1.12
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Žilinský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37 808 427
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Rozvoj Žilinského samosprávneho kraja a kultúrneho dedičstva
Cena 2997
Dátum uzavretia 12.7.2022
Dátum zverejnenia 13.7.2022
Dátum účinnosti 13.7.2022
Dátum ukončenia 13.7.2022
23.5.2022
Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
EDUCOZ o.z.
Detail zmluvy 23052022
Číslo 23052022
Zmluvná strana 1 EDUCOZ.o.z. Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 50966260
Zmluvná strana 2 EDUCOZ o.z.
Názov Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
Predmet Poskytnutie finančného príspevku
Cena 10322,4
Dátum uzavretia 19.5.2022
Dátum zverejnenia 23.5.2022
Dátum účinnosti 23.5.2022
Dátum ukončenia 23.5.2022
13.5.2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o.
Detail zmluvy 13052022
Číslo 13052022
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36389196
Názov Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Predmet KN-E č. 807
Cena 7250
Dátum uzavretia 13.5.2022
Dátum zverejnenia 13.5.2022
Dátum účinnosti 13.5.2022
Dátum ukončenia 13.5.2022
10.2.2022
Zmluva o nájme a prevádzkovaní detských jaslí
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme a prevádzkovaní detských jaslí
Predmet Zmluva o nájme a prevádzkovaní detských jaslí
Dátum zverejnenia 10.2.2022
28.1.2022
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí verejných služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí verejných služieb
Dátum zverejnenia 28.1.2022
28.1.2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 28.1.2022
28.1.2022
Kúpna zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia 28.1.2022
26.10.2021
Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
Predmet Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
Dátum zverejnenia 26.10.2021
8.10.2021
Zmluva o zabezpečení reklamy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet Zmluva o zabezpečení reklamy
Dátum zverejnenia 8.10.2021
8.10.2021
Dohoda- Spoločný stavebný úrad Bytča
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda- Spoločný stavebný úrad Bytča
Predmet Dohoda- Spoločný stavebný úrad Bytča
Dátum zverejnenia 8.10.2021