Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

  

Vážení občania.

  Na nasledujúcich odkazoch sa môžete dozvedieť mnoho užitočných vecí ohľadom triedenia odpadu.

  Dajú sa použiť na vzdelávanie nielen v škole, ale aj doma.

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-9/

 

https://www.naturpack.sk/novinky/natur-pack-prinasa-obciam-a-verejnosti-nove-vzdelavacie-aktivity/

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/

 

https://www.naturpack.sk/

 

 

 

ROZPOČET  OBCE

- schválený rozpočet obce na rok 2018

si môžete pozrieť tu :   

        ROZPOČET OBCE_2018.doc

 

 

O z n á m e n i e

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z, § 9 a ods. 8 písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

OBEC PREDMIER, Predmier č. 55, 013 51 Predmier, Tel. 041/557 33 77, E-mail: starosta@predmier.sk, fax 041/557 31 81.

Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku – zastavané plochy v k. ú.  Predmier:

Pozemok sa nachádza v k. ú. obce Predmier a je identifikovaný geometrickým plánom č. 3/2018 zo dňa 06.04.2018, ako zastavaná plocha. Jedná sa o novovytvorenú parcelu č. C-KN 953/5 zastavané plochy o výmere 40 m2.

Parcela vznikla rozdelením parcely č. E-KN 1126/3  zastavané plochy, vedenej na LV 684 vo vlastníctve obce Predmier v 1/1-ine. Jedná sa o priľahlý pozemok žiadateľa.

 

Žiadateľ, ktorý vlastní priľahlý pozemok požiadal obec o odkúpenie.   

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE na Obecnom úrade v Predmieri , tel. č.: 041/557 33 77,

0905 891 105 .

V Predmieri 07.06.2018

Štefan Klus, zástupca starostu obce

O z n á m e n i e

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z, § 9 a ods. 8 písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

OBEC PREDMIER, Predmier č. 55, 013 51 Predmier, Tel. 041/557 33 77, E-mail: starosta@predmier.sk, fax 041/557 31 81.

Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku – zastavané plochy v k. ú.  Predmier:

Pozemok sa nachádza v k. ú. obce Predmier a je identifikovaný geometrickým plánom č. 5/2018 zo dňa 19.04.2018, ako zastavaná plocha. Jedná sa o novovytvorenú parcelu č. C-KN 244/10 zastavané plochy o výmere 70 m2.

Parcela vznikla rozdelením parcely č. C-KN 244/1  zastavané plochy, vedenej na LV 684 vo vlastníctve obce Predmier v 1/1-ine. Jedná sa o priľahlý pozemok žiadateľa.

 

Žiadateľ, ktorý vlastní priľahlý pozemok požiadal obec o odkúpenie.     

BLIŽŠIE INFORMÁCIE na Obecnom úrade v Predmieri , tel. č.: 041/557 33 77,

0905 891 105 .

 

V Predmieri 14.06.2018     

Štefan Klus, zástupca starostu obce

 

   

  

 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com