Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET  OBCE

- schválený rozpočet obce na rok 2018

si môžete pozrieť tu :   

        ROZPOČET OBCE_2018.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
šupy zo zeleniny a ovocia,
drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie. 
 
Zelené kontajnery na BRO budú pristavené v mesiacoch apríl až október :
- na školskom dvore za ŠH,
- za Krížnou ulicou pri ŽSR,
- pri podchode ŽSR za ihriskom FK (za Mládežníckou ulicou),
- na pozemku oproti Pekárni (pri Lodube),
- na ulici Za záhradami (za starou Jednotou),
- v uličke k ŽSR na dolnom konci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete odovzdať, môžete priniesť do školy, drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body. 
Olej v uzavretej nádobe (fľaši) môžete priniesť do školy a odložiť na asfaltovú plochu pri dieľňach  - do plastového kontajnera na použitý olej.   
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy a zložiť ich na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com