Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

OZNAM

Starosta obce v zmysle § 12  odst. 1  zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

z v o l á v a   

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Predmieri, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna  2019  t.j.  streda o 17.00 hod.

Celú pozvánku si môžete prečítať TU

 

OZNAM

 

Starosta obce vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole Jozefa Ignáca Bajzu.

Celú výzvu si môžete pozrieť TU

 

OZNAM

 

     V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov upovedomuje občanov vo veci vydania   stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vvýrobnej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia“ a   integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II“ prevádzkovateľovi  PRODCEN, s.r.o.  Predmier 458, 013 51 Predmier, IČO 36 714 640. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 19.03.2019 je zverejnená v elektronickej forme na stránke www.sizp.sk.

 

OZNAM 

Dňa 20.05.2019 bude úplne uzavretý most cez potok Hradňanka z dôvodu rekonštrukcie. Pre peších bude vybudovaná lávka, po ktorej bude možnosť prechodu. Automobilová doprava cez obec Predmier nebude možná.

Uzávierka je plánovaná do 31.08.2019. Autobusová doprava je riešená zachádzaním autobusov na zastávku pri kostole.

Zastávka pri základnej škole bude dočasne zrušená a bude ju nahrádzať zastávka na ceste 1. triedy pri areáli poľnohospodárskeho družstva. Počas školského roku budú zachádzať  školské autobusy o 7,08 hod a o 13,08 hod až k pošte.

 

 

 

 

  

 

OZNAM

Lekáreň u Broja ponúka:

Bezplatnú službu pre občanov „Donášku z lekárne až domov“

Celú ponuku si môžete pozrieť TU

 

 OZNAM

Poľnohospodárske družstvo PREDMIER oznamuje, že od 18.02. 2019 (pondelok) bude spustený automat na mlieko v prevádzke každý deň od 7:30 hod – do 22:00 hod.

            Mliečny automat je umiestnený v bývalej predajni ml. výrobkov hneď pri vstupe do areálu družstva – vchod z dvora.

 

Ďakujeme

 

 

Vážení občania.

  Na nasledujúcich odkazoch sa môžete dozvedieť mnoho užitočných vecí ohľadom triedenia odpadu.

  Dajú sa použiť na vzdelávanie nielen v škole, ale aj doma.

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-9/

 

https://www.naturpack.sk/novinky/natur-pack-prinasa-obciam-a-verejnosti-nove-vzdelavacie-aktivity/

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/

 

https://www.naturpack.sk/

 

 

 

ROZPOČET  OBCE

- schválený rozpočet obce na rok 2019

si môžete pozrieť tu:

ROZPOČET 2019   

        

 

 

Záverečný účet Obce Predmier a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com