Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O z n a m.

Oznamujeme občanom, že veľkokapacitné kontajnery na odpad budú v obci pristavené podľa nasledovného harmonogramu :

- streda 24.5.2017  bytové domy pri potoku Hradňanka

- streda 31.5.2017  parkovisko pri penzióne Hradňanka

- štvrtok 6.6.2017  areál ZŠ (pri športovej hale)

Zároveň žiadame občanov aby do kontajnerov nevhadzovali nebezpečný elektroodpad, veľkorozmerný nábytok a veľké konáre a stromy.

Ďakujem, že každému záleží na životnom prostredí a na likvidáciu odpadu využíva iba kontajnery na to určené a nikto nemá potrebu vyvážať odpad ku cintorínskemu a školskému plotu, ku Váhu, ku potoku Hradňanka, ku železničnej trati a na iné na to neurčené miesta. Tiež som rád, že nikto nerobí neporiadok pri kontajneroch na separovaný zber, najmä pri penzióne Hradňanka a pri Jednote, a skutočne každému záleží na poriadku v obci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
šupy zo zeleniny a ovocia,
drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie. 
 
Zelené kontajnery na BRO budú pristavené v mesiacoch apríl až október :
- na školskom dvore za ŠH,
- za Krížnou ulicou pri ŽSR,
- pri podchode ŽSR za ihriskom FK (za Mládežníckou ulicou),
- na pozemku oproti Pekárni (pri Lodube),
- na ulici Za záhradami (za starou Jednotou),
- v uličke k ŽSR na dolnom konci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vážení spoluobčania,

budúci rok si v Predmieri pripomenieme 825.výročie prvej písomnej zmienky o našej obci – jednej z najstarších obcí v našom regióne.

Pri tejto príležitosti plánujeme vydať knihu - monografiu obce, ucelenú knižnú publikáciu o histórii a súčasnosti Predmiera, o jej významných rodákoch a celkovom živote počas tohto osem a štvrťstoročného obdobia.

Dovoľujeme si vás preto poprosiť - ak niekto má historické fotografie, dokumenty a písomnosti, ktoré by boli vhodné pre prípravu tejto publikácie a je ochotný ich zapožičať na skopírovanie, môže ich označené v obálke s uvedením adresy a telefonického kontaktu doniesť v priebehu mesiaca marec na obecný úrad. Rovnako ak niekto pozná historické povesti, spomienky, zážitky a príbehy zo života, ktoré sa tradujú o ľuďoch z Predmiera, môže ich doniesť alebo zaslať v písomnej podobe (aj mailom na starosta@predmier.sk) na obecný úrad.

Za Vašu ochotu a ústretovosť Vám vopred ďakujeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete odovzdať, môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body.
Olej môžete priniesť do školy a v čase vyučovania odovzdať školníkovi.  
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete vrecia zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com