slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Tlačivá a žiadosti
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.11.2023
Daň z nehnuteľností - tlačivá platné od 1.9.2023
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2023
Názov Daň z nehnuteľností - tlačivá platné od 1.9.2023
22.6.2023
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (ZOS+ZPS)
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2023
Názov Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (ZOS+ZPS)
22.6.2023
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ZOS+ZPS)
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2023
Názov Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ZOS+ZPS)
22.6.2023
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní socialnej služby (ZOS+ZPS)
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2023
Názov Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní socialnej služby (ZOS+ZPS)
12.6.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu obce na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu obce na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - MZZ
12.6.2023
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k zmene stavby pred dokončením.
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k zmene stavby pred dokončením.
12.6.2023
Záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby
2.1.2023
Priznanie k dani
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2023
Názov Priznanie k dani
5.4.2022
Žiadosť o odpustenie, zníženie poplatku za odpad
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o odpustenie, zníženie poplatku za odpad
5.4.2022
Oznámenie k vzniku, zmene, zániku poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Oznámenie k vzniku, zmene, zániku poplatku za komunálny odpad
5.4.2022
Žiadosť o vratku preplatku - komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o vratku preplatku - komunálny odpad
5.4.2022
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
5.4.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
5.4.2022
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
5.4.2022
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
5.4.2022
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
5.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o stavebné povolenie
5.4.2022
Žiadosť o užívacie povolenie
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Žiadosť o užívacie povolenie