slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Miestne dane a poplatky

Miestne poplatky za poskytovanie služieb:

 

1. Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase:

    - poplatok pre cudzích občanov sa vyberá v sume 10,00 € v hotovosti

    - poplatok pre domácich občanov sa vyberá v sume 1,00 € v hotovosti

 

2. Poplatok za kopírovanie:

    - za jeden formát A4 sa platí v sume 0,07 €, obojstranne 0,14 €

    - za jeden formát A3 sa platí v sume 0,14 , obojstranne 0,28 €

 

3. Poplatok za podanie faxu:

   - za jeden formát A4 sa platí v sume 0,70 €, každý ďalší formát A4 sa platí v sume 0,36 € v hotovosti

 

4. Cintorínsky poplatok:

    - platí sa v sume 2,70 € za jedno hrobové miesto 

    - 5,40 € za dvojhrob

    - 8,10 € za trojhrob

 

5. Poplatok za Dom Nádeje:

    - platí sa v sume 1,66 € v hotovosti

 

   

 

Správne poplatky:

  

Overenie listín                                                              2,00 € za stranu

 

Osvedčenie podpisov                                                   2,00 € za podpis

 

Sobáš s cudzincom                                                     70,00 €

 

Matričný doklad ( rodný sobášny a úmrtný list)          5,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než

príslušným MÚ medzi občanmi SR

(344/2007 § 18 a)                                                       20,00 €

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným

MÚ medzi občanmi SR (344/2007 § 18 b)                20,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej

doby (344/2007 § 18 c)                                              20,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej

určenej miestnosti (344/2007 § 18 d)                         70,00 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než

príslušným MÚ medzi štát. obč. SR a

cudzincom (344/2007 § 18 e)                                     35,00 €

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom

SR a cudzincom (344/2007 § 18 f)                            70,00 €

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

(344/2007 § 18 g)                                                    200,00 €

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo

snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

(344/2007 § 18 h)                                                   200,00 €

 

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky                      10,00 €