slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Samospráva

Starosta obce: Štefan KLUS

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Predmieri :

 1. Jaroslav ONDOGRECULA, Ing. – zástupca starostu, poslanec oprávnený zvolávať OZ
 2. Anton BAJZA, Bc.
 3. Ján HUJO
 4. Jozef JANDA
 5. Jakub JURČÍK, Mgr.
 6. Tibor KLUS, Ing.
 7. Monika MINÁRIKOVÁ
 8. Janka PRAŽENICOVÁ, Mgr.
 9. Vlasta SOKOLOVÁ,  Ing.

  Bc. Jozefína Šipková – hlavný kontrolór obce


  Komisie Obecného zastupiteľstva v Predmieri :

  Komisia finančná a pre správu obecného majetku

  Predseda:   Jaroslav ONDOGRECULA, Ing.  

              Členovia:        Peter NOVÁK, Ing.

                                     Daniela Bučová

                                     Jozefína Horilová

                                     Marta Kostelná

                  


  Komisia výstavby a územného plánu

  Predseda:   Monika MINÁRIKOVÁ

               Členovia:       Michal Kypus, Ing.     

                                     Ján Pobijak, Ing.          

                                     Tibor Klus, Ing.

                                     Ľubica Smolková

   


  Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a sociálno-zdravotná 

  Predseda:   Tibor Klus, Ing.

              Členovia:        Jozef Janda

                                     Anton Bajza, Bc.

                                     Vlasta Sokolová, Ing.

                                     Janka Praženicová, Mgr.

                                     Jolana Letríková, Mgr.                                  Bc. Jozefína Šipková – hlavný kontrolór

 

            Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

            Predseda:   Ján Hujo

                       Členovia:         Jakub Jurčík, Mgr.

                                               Juraj Bajza

                                               Peter Kučera

                                               Anna Uríčková, Mgr.