slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.6.2023
VZN 02/2023 o dani za ubytovanie
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2023
Názov VZN 02/2023 o dani za ubytovanie
28.3.2023
VZN 01/2023 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2023
Názov VZN 01/2023 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania
28.3.2023
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Predmier
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2023
Názov Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Predmier
15.12.2022
O určení výšky prís. v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôs. obce Predmier
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov O určení výšky prís. v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôs. obce Predmier
15.12.2022
DODATok č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU -ZOS
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov DODATok č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU -ZOS
15.12.2022
DODATKU č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 3/2019 -ZPS
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov DODATKU č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 3/2019 -ZPS
15.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN č.05/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Dodatok č. 1 k VZN č.05/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2022
Rokovací poriadok
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2022
Názov Rokovací poriadok
18.10.2022
VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Detail dokumentu
Dátum 18.10.2022
Názov VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
13.12.2021
VZN 05/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN 05/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad
13.12.2021
VZN 06/2021 o podmienkach a rozsahu poskyt.starostlivosti v DJ
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN 06/2021 o podmienkach a rozsahu poskyt.starostlivosti v DJ
13.12.2021
VZN 04/2021 o dani z nehnuteľností na r.2022
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN 04/2021 o dani z nehnuteľností na r.2022
13.12.2021
VZN 07/2021 o výške príspevku za pobyt v MŠ
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN 07/2021 o výške príspevku za pobyt v MŠ
9.11.2021
VZN - Územný plán obce Predmier -doplnok č.3
Detail dokumentu
Dátum 9.11.2021
Názov VZN - Územný plán obce Predmier -doplnok č.3
1.7.2021
VZN - 02-2021 o určení výšky príspevku v zariadení škol. stravovania
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2021
Názov VZN - 02-2021 o určení výšky príspevku v zariadení škol. stravovania
26.4.2021
Dodatok č.2 k VZN 3/2019 ZPS o podmienkach poskyt.soc.služ.
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov Dodatok č.2 k VZN 3/2019 ZPS o podmienkach poskyt.soc.služ.
26.4.2021
Dodatok č.2 k VZN 2/2019 ZOS o podmienkach poskyt.soc.služ.
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov Dodatok č.2 k VZN 2/2019 ZOS o podmienkach poskyt.soc.služ.
26.4.2021
VZN č.1/2021 O odpredaji zámere a nájme nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov VZN č.1/2021 O odpredaji zámere a nájme nehnuteľného majetku
11.3.2021
VZN -ZOS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2021
Názov VZN -ZOS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
11.3.2021
VZN -ZPS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2021
Názov VZN -ZPS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb