slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.3.2023
UR - P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2023
Dátum zvesenia 6.4.2023
Názov UR - P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia
17.3.2023
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 23.3.2023
Názov Pozvánka na OZ
9.3.2023
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 17.3.2023
Názov Verejná vyhláška
9.3.2023
TP - zrušenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 24.3.2023
Názov TP - zrušenie
3.3.2023
ERIBA, s.r.o. - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2023
Dátum zvesenia 20.3.2023
Názov ERIBA, s.r.o. - Územné rozhodnutie
24.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Popis ŽP 6-01
23.2.2023
Ekonomicky oprávnené náklady ZOS a ZPS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Ekonomicky oprávnené náklady ZOS a ZPS
13.2.2023
Zverejnenie zdôvodnenia prípadu hodného osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Názov Zverejnenie zdôvodnenia prípadu hodného osobitného zreteľa
13.2.2023
VZN 02/2016 dodatok č. 1 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Predmier
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov VZN 02/2016 dodatok č. 1 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Predmier
10.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 27.2.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
9.2.2023
Ostrý vrch - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2023
Dátum zvesenia 17.2.2023
Názov Ostrý vrch - verejná vyhláška
1.2.2023
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2023
Dátum zvesenia 17.2.2023
Názov Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
1.2.2023
VZN 01/2023 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2023
Dátum zvesenia 17.2.2023
Názov VZN 01/2023 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania - návrh
13.1.2023
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2023
Dátum zvesenia 30.1.2023
Názov Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča - verejná vyhláška
20.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania - "Predmier - Bytové domy Drevina - novostavba" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Oznámenie o začatí územného konania - "Predmier - Bytové domy Drevina - novostavba" - verejná vyhláška
20.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania - "Skladová hala - novostavba" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania - "Skladová hala - novostavba" - verejná vyhláška
20.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania "P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Oznámenie o začatí územného konania "P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
16.12.2022
Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča, stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Dátum zvesenia 2.1.2023
Názov Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča, stavebné povolenie
13.12.2022
"Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Dátum zvesenia 27.12.2022
Názov "Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča" - verejná vyhláška
9.12.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva