slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.3.2022
Zámer predaja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2022
Dátum zvesenia 18.3.2022
Názov Zámer predaja
1.3.2022
Ekonomicky oprávnené náklady ZOS za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Ekonomicky oprávnené náklady ZOS za rok 2021
1.3.2022
Ekonomicky oprávnené náklady ZPS za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Ekonomicky oprávnené náklady ZPS za rok 2021
3.2.2022
Verejná vyhláška "Ostrý Vrch"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2022
Dátum zvesenia 9.2.2022
Názov Verejná vyhláška "Ostrý Vrch"
2.2.2022
Zrušenie opatrenia - RVaPS Žilina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2022
Dátum zvesenia 16.2.2022
Názov Zrušenie opatrenia - RVaPS Žilina
2.2.2022
Výrub dreviny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2022
Dátum zvesenia 18.2.2022
Názov Výrub dreviny
17.1.2022
Vývoz komunálneho odpadu počas r.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2022
Dátum zvesenia 17.1.2022
Názov Vývoz komunálneho odpadu počas r.2022
12.1.2022
Výrub dreviny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2022
Dátum zvesenia 28.1.2022
Názov Výrub dreviny
28.12.2021
Dodatočné povolenie stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Dodatočné povolenie stavby
27.12.2021
ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2022-2024
19.12.2021
NÁVRH - Daň z nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2021
Dátum zvesenia 6.12.2021
Názov NÁVRH - Daň z nehnuteľnosti
29.11.2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
22.11.2021
NÁVRH - plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2021
Dátum zvesenia 22.11.2021
Názov NÁVRH - plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022
19.11.2021
NÁVRH -ROZPOČET 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2021
Dátum zvesenia 6.12.2021
Názov NÁVRH -ROZPOČET 2022-2024
19.11.2021
NÁVRH - O miestnom polatku za komunálny odpad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2021
Dátum zvesenia 6.12.2021
Názov NÁVRH - O miestnom polatku za komunálny odpad
19.11.2021
NÁVRH - Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2021
Dátum zvesenia 6.12.2021
Názov NÁVRH - Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
12.11.2021
Zastavenie odvolacieho konania. Predmier-Bytové domy 1a2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.11.2021
Dátum zvesenia 12.11.2021
Názov Zastavenie odvolacieho konania. Predmier-Bytové domy 1a2
3.5.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania M.Sedlák
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2021
Dátum zvesenia 19.5.2021
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania M.Sedlák
27.4.2021
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE-SEVAK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2021
Dátum zvesenia 12.5.2021
Názov ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE-SEVAK
22.4.2021
VZN č.2 Zvýšenie poplatku v zariadení školského stravovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.4.2021
Dátum zvesenia 6.5.2021
Názov VZN č.2 Zvýšenie poplatku v zariadení školského stravovania