slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.9.2022
Oznámenie o začatí konania - zásah do biotopu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.9.2022
Dátum zvesenia 17.10.2022
Názov Oznámenie o začatí konania - zásah do biotopu
27.9.2022
O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 13.10.2022
Názov O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Prílohy
9d59e_pdfVZN.pdf
27.9.2022
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 5.10.2022
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
27.9.2022
Hody - organizačné pokyny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 17.10.2022
Názov Hody - organizačné pokyny
16.9.2022
Výberové konanie na odsadenie funkcie riaditeľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.9.2022
Dátum zvesenia 3.10.2022
Názov Výberové konanie na odsadenie funkcie riaditeľa
Popis OBEC PREDMIER vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Predmier 452 Požadované kvalifikačné predpoklady: - odborná a pedagogická spôsobilosť - minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, - občianska a morálna bezúhonnosť, - riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spoľahlivosť. Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do: 03. októbra 2022 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Predmier 013 51 Predmier 169 Obálku označte heslom: „Výberové konanie MŠ – neotvárať“ Bližšie informácie: Obecný úrad Predmier, 041/557 3181, 0905 891 105 www.predmier.sk, obecnyurad@predmier.sk
9.9.2022
Uloženie zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 26.9.2022
Názov Uloženie zásielky
25.8.2022
Africký mor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2022
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Africký mor
11.8.2022
"Výrobno - skladová hala, Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke" - výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov "Výrobno - skladová hala, Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke" - výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
20.7.2022
Prístupová komunikácia v obci Predmier -rekonštrukcia / SP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Prístupová komunikácia v obci Predmier -rekonštrukcia / SP
20.7.2022
Zrušenie trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Zrušenie trvalého pobytu
18.7.2022
Zmena a Doplnok č. 6 ÚP Bytča - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 2.8.2022
Názov Zmena a Doplnok č. 6 ÚP Bytča - oznámenie
13.7.2022
Inflačná pomoc
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.7.2022
Dátum zvesenia 13.7.2022
Názov Inflačná pomoc
11.7.2022
Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Dátum zvesenia 26.7.2022
Názov Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
23.6.2022
Štatistické zisťovanie od 1.7.2022-30.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Štatistické zisťovanie od 1.7.2022-30.11.2022
15.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí - počet poslancov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 29.10.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí - počet poslancov
15.6.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 29.10.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov
15.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 29.10.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí
13.6.2022
Oznam o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 29.6.2022
Názov Oznam o uložení zásielky
3.6.2022
Kompostovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Kompostovanie
3.6.2022
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2022
Dátum zvesenia 10.6.2022
Názov Pozvánka na OZ