slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania - "Skladová hala - novostavba" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania - "Skladová hala - novostavba" - verejná vyhláška
20.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania "P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Oznámenie o začatí územného konania "P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
16.12.2022
Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča, stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Dátum zvesenia 2.1.2023
Názov Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča, stavebné povolenie
13.12.2022
"Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Dátum zvesenia 27.12.2022
Názov "Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča" - verejná vyhláška
9.12.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
2.12.2022
Uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, konaného 24. novembra 2022.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, konaného 24. novembra 2022.
2.12.2022
Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva konaného dňa 24. novembra 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva konaného dňa 24. novembra 2022
30.11.2022
NÁVRH -ROZPOČET 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov NÁVRH -ROZPOČET 2023-2025
29.11.2022
Dodatok č.1 k VZN 05/2021 -Doplnenie podmienok -návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov Dodatok č.1 k VZN 05/2021 -Doplnenie podmienok -návrh
28.11.2022
Dodatok k VZN 3/2019 Poskytovanie sociálnych služieb - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov Dodatok k VZN 3/2019 Poskytovanie sociálnych služieb - návrh
28.11.2022
VZN o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov VZN o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
Popis VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 / 2022 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
28.11.2022
VZN 02/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov VZN 02/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 - návrh
16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 24.11.2022
Názov Obecné zastupiteľstvo
10.11.2022
Referendum 21.01.2023 - Volebné okrsky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Referendum 21.01.2023 - Volebné okrsky
2.11.2022
Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701
26.10.2022
Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča
18.10.2022
VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2022
Dátum zvesenia 3.11.2022
Názov VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Prílohy
52b28_VZN.pdf
12.10.2022
NKÚ hospodárenie s verejnými prostriedkami
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.10.2022
Dátum zvesenia 12.10.2022
Názov NKÚ hospodárenie s verejnými prostriedkami
Popis http://mumap.nkusr.sk/
12.10.2022
Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Hvozdnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.10.2022
Dátum zvesenia 27.10.2022
Názov Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Hvozdnica
11.10.2022
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2022
Dátum zvesenia 18.10.2022
Názov Pozvánka na OZ